BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN NIEUWE ELEKTRISCHE MOTORFIETS, DRIEWIELER OF VIERWIELER

Geef het bedrag van de belastingvermindering aan dat in de desbetreffende rubriek overeenkomt met de daadwerkelijk in 2022 betaalde uitgaven voor de aankoop van een nieuwe motorfiets, een driewieler of een vierwieler:
  • Die uitsluitend wordt aangedreven door een elektromotor
  • Welke geschikt is voor het vervoeren van minimaal 2 personen
  • Waarvoor een Belgisch rijbewijs voor voertuigen van categorie A of B of een gelijkwaardig Europees of buitenlands rijbewijs vereist is.
 ▲ Wees voorzichtig!
  • De datum van de koopfactuur van het tuig kan als betalingsdatum worden gebruikt, op voorwaarde dat deze volledig is betaald.
  • Onder ‘nieuw’ voertuig wordt verstaan: een voertuig dat op de datum van de aankoopfactuur nog niet is ingeschreven est en België de en tue buitenland.
  • Als u in 2022 een mobiliteitsbudget ontvangt (zie box 24 onderdeel g van uw loonstrook nr. 281.10 of box 18 van de loonstrook nr. 281.20 van uw bezoldiging als leidinggevende) heeft u geen recht op deze belastingvermindering en heeft u dus geen recht op U mag dit niet vermelden in uw belastingaangifte.
(1) Als u vak II, deel A, 6 moet invullen (omdat u tijdens het inkomstenjaar minder dan 12 maanden inwoner was van het land dat uitgesloten is aan de personenbelasting), moet u dit bedrag vermenigvuldigen met het aantal maanden moet u in dat Vak invullen en delen door 12. Rond de uitkomst af en de uitkomst is dat het gewicht 10 euro is, maar de uitkomst is 5 euro minder. 117 Box X Houd de volgende documenten beschikbaar voor de Belastingdienst:
  • de aankoopfactuur van het voertuig, met de gegevens bedoeld in artikel 6313, § 2, van het Koninklijk besluit tot uitvoering van de formule Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, waarin de verkoper bevestigt dat het voertuig aan bovenstaande voorwaarden voldoet
  • het bewijs van betaling van die factuur.
Het in de aangifte op te geven bedrag van de belastingvermindering is gelijk aan 15% van het werkelijk betaalde factuurbedrag (inclusief BTW) met een maximum van:
  • 3.140 euro (1) bij aankoop van een motorfiets of driewieler
  • 5.150 euro (1) bij aankoop van een vierwieler.
  ▲ Let op: als het voertuig gezamenlijk eigendom is van meerdere personen die alleen belast worden, moet elke mede-eigenaar die bovengenoemde kosten heeft gemaakt het maximum van 3.140 euro (1) of 5.150 euro (1) beperken naar rato van zijn eigendomsaandeel in het voertuig. Houd de berekening van het bedrag van de heffingskorting zoals vermeld in uw aangifte beschikbaar voor de Belastingdienst
Scroll naar boven